Meny Lukk

Fjellsikring

Vi har mange års erfaring innen fjellsikring for blant andre Statens Vegvesen, Jernbaneverket, flere kommuner, samt privatpersoner.   Vi utfører blant annet:

  • Inspeksjon og spettrensk fra tau og kurv
  • Sikring av steinblokker og fjellskjæringer med bolt og nett
  • Fullgysing (innstøping av bolter) i alle dimensjoner
  • Polyesterforankring av bolter
  • Sikring av løsmasser med jordarmeringsnett
  • Tunnelsikring
  • Kjerneboring m.m.

Hva kan vi ellers hjelpe deg med?