Kjellerventilasjon er viktig for godt innemiljø. God ventilasjon er nødvendig for å fjerne:
  • Kjellerlukt
  • Kondens
  • Radon


Vi tilrettelegger for utvidelser av eksisterende kjeller ventilasjon og kan også installerer varmegjenvinnende ventilasjonsanlegg fra mitsubishi.


Mitsubishi Miniventilasjon