Vi tar på oss følgende oppgaver:

  • Graving 
  • Planering
  • Drenering
  • Massetransport

Utgraving for drenering av hus.

Ferdigstilling før lukking av dreneringsgrøft