Vi setter opp gjerder/tomteskille av alle slag:

  • Tre
  • Stakitt
  • Nettinggjerde
  • Steinmur