Vi har mange års erfaring innen fjellsikring for blant andre Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket, kommuner samt privatpersoner.

Vi utfører blant annet:
  • Inspeksjon og spettrensk fra tau og kurv.
  • Sikring av steinblokker/fjellskjæringer med bolt og nett
  • Fullgysing (innstøping av bolter) i alle dimensjoner
  • Polyesterforankring av bolter
  • Sikring av løsmasser med jordarmeringsnett
  • Tunnelsikring
  • m.m.

Sikring av Steinblokk 

Før:                                                                                      Etter:
fjellsikring før       fjellsikring etter